เที่ยวอำเภอใหม่ อำเภอ กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ททท.เชียงใหม่ เปิดโครงการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวอำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอแห่งใหม่ของเชียงใหม่
ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชน ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ร่วมจัดการอย่างยั่งยืน กระตุ้นและสร้างความตระหนักในการร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน หวังสร้างแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพแห่งใหม่ให้ชาวโลกโหยหา

วัตถุประสงค์ของการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ี้ ต้องการประชาสัมพันธ์และเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่ รู้จักมากขึ้น ส่งเสริม สนับสนุนสินค้า ทางการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ชุมชนเข้าใจตระหนัก
เห็นความสำคัญ ในการร่วมกัน อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ที่พอเพียง
และเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิต และวัฒนธรรมรวมทั้งภูมิปัญญาของท้องถิ่น
อำเภอกัลยาณิวัฒนาแห่งนี้ เพื่อจะให้นักท่องเที่ยว
และผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ได้ทราบและกระตุ้นให้
เกิดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนสืบไป
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้คาดการณ์ว่า แหล่งท่องเที่ยวใหม่แห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ขึ้นชื่อด้านวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ของผืนป่าอันงดงาม ที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าที่อื่นใด
หรืออำเภอปาย แม่ฮ่องสอน สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในเวลานี้ โดยเชื่อว่าจะเป็นดินแดนที่มีมนต์ขลังตรึงใจ
นักท่องเที่ยว
ที่ได้มาสัมผัสและเยือนในที่แห่งนี้ที่จะมี
ทุกรสชาติของการเดินทาง และพักผ่อนหย่อนใจ
ทั้งจะเกิดเม็ดเงินสะพัดเพิ่มขึ้นอีกปีละหลายร้อยล้านบาท
หากสถานที่แห่ง นี้เป็นที่รู้จักและผู้คนได้รับความประทับใจ ซึ่งจะเกิดการท่องเที่ยวซ้ำจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่เมื่อทุกคนมา เชียงใหม่ก็ต้องไปที่แห่งนี้


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s